Znaki drogowe

Oferujemy znaki drogowe wykonane na podkładach z blachy aluminiowej i ocynkowej.

Lica znaków wykonane są z folii odblaskowej I generacji, II generacji oraz mikropryzmatycznej najlepszych światowych producentów.

Wszystkie znaki posiadają aprobatę IBDIM oraz znak budowlany B zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.

Wykonujemy również na zamówienie, według powierzonego projektu tablice (F-8, F-9) wykorzystywane w czasowych organizacjach ruchu.

 

Znaki ostrzegawcze typ A.

Znaki zakazu typ B.

Znaki nazkau typ C.

Znaki informacyjne typ D.

   
 Znaki kierunku i miejscowości typ E.

Dodatkowe Znaki przed przejazdami kolejowymi typ G.

Tabliczki do znaków drogowych typ T.

JoomSpirit