Oznakowanie poziome

 Wykonujemy oznakowanie poziome w kilku technologiach:

  • oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbami drogowymi
  • oznakowanie poziome grubowarstwowe w technologii mas chemoutwardzalnych oraz termoplastycznych
  • znaki poziome termozgrzewalne
  • oznakowanie poziome przy wykorzystaniu taśm drogowych odblaskowych (docelowe oraz tymczasowe)
  • oznakowanie punktowymi elementami odblaskowymi (kocie oczka)
JoomSpirit