Znaki ostrzegawcze typ A.

 A1 - niebezpieczny zakręt w prawo  A2 - niebezpieczny zakręt w lewo  A3 - dwa niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo  A3 - dwa niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo  A5 - skrzyżowanie dróg
 A6a - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach  A6b - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z prawej strony  A6c - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z lewej strony  A6d - wlot jednokierunkowej drogi podporządkowanej z prawej strony  A6e - wlot jednokierunkowej drogi podporządkowanej z lewej strony
 A7 - ustąp pierwszeństwa przejazdu  A8 - skrzyżowania o ruchu okrężnym  A9 - przejazd kolejowy z zaporami  A10 - przejazd kolejowy bez zapór  A11 - nierówna droga
 
 A11a - próg zwalniający  A12a - zwężenie drogi dwustronne  A12b - zwężenie drogi prawostronne  A12c - zwężenie drogi lewostronne  A13 - ruchomy most
 
 A14 - roboty na drodze  A15 - śliska jezdnia  A16 - przejście dla pieszych  A17 - dzieci  A18a - zwierzęta gospodarskie
 A18b - zwierzęta dzikie  A19 - boczny wiatr  A20 - odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym  A21 - tramwaj  A22 - niebezpieczny zjazd
 
 A23 - stromy podjazd  A24 - rowerzyści  A25 - spadające odłamki skalne  A26 - lotnisko  A27 - nabrzeże lub brzeg rzeki
 A28 - sypka nawierzchnia  A29 - sygnały świetlne  A30 - inne niebezpieczeństwo  A31 - niebezpieczne pobocze  A31a - niebezpieczne pobocze po lewej stronie
 A32 - oszronienie jezdni  A33 - zator drogowy  A34 - wypadek drogowy
JoomSpirit