Znaki nakazu typ C.

 C1 - nakaz skrętu w prawo przed znakiem  C2 - nakaz skrętu w prawo za znakiem  C3 - nakaz skrętu w lewo przed znakiem  C4 - nakaz skrętu w lewo przed znakiem  C5 - nakaz jazdy na wprost
 C6 - nakaz jazdy prosto lub skrętu w prawo  C7 - nakaz jazdy prosto lub skrętu w lewo  C8 - nakaz skrętu w lewo lub prawo  C9 - nakaz jazdy z prawej strony znaku  C10 - nakaz jazdy z lewej strony znaku
 
 C11 - nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku  C12 - ruch okrężny  C13 - droga dla rowerów  C13a - koniec drogi dla rowerów  C14 - nakaz utrzymania prędkości minimalnej 30 km/h
 
 C15 - koniec obowiązywania nakazu utrzymania prędkości minimalnej  C16 - droga dla pieszych  C16a -  koniec drogi dla pieszych  C17 - nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi  C18 - nakaz stosowania łańcuchów przeciwśniegowych
 
 C19 - koniec nakazu stosowania łańcuchów przeciwśniegowych
JoomSpirit