Znaki informacyjne typ D.

 D1 - droga z pierwszeństwem  D2 - koniec drogi z pierwszeństwem  D3 - droga jednokierunkowa  D4a - droga bez przejazdu  D4b - wjazd na drogę bez przejazdu
d 06b
 D5 - pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi  D6 - przejście dla pieszych  D6a - przejazd dla rowerzystów  D6b - przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów  D7 - droga ekspresowa
 D8 - koniec drogi ekspresowej  D9 - autostrada  D10 - koniec autostrady  D11 - początek pasa ruchu dla autobusów  D12 - pas ruchu dla autobusów
 D13 - początek pasa ruchu powolnego  D14 - koniec pasa ruchu powolnego  D15 -  przystanek autobusowy  D16 - przystanek trolejbusowy  D17 - przystanek trmawajowy
 
 D18 - parking  D18a - parking, miejsce zastrzeżone  D18b - parking zadaszony  D19 - postój taksówek  D20 - koniec postoju taksówek
 D21 - szpital  D21a - policja  D22 - punkt opatrunkowy  D23 - stacja paliwowa  D23a - stacja benzynowa tylko z gazem do napędu pojazdów
 D24 - telefon  D25 - poczta  D26 - stacja obsługi technicznej  D26a - warsztat wulkanizacyjny  D26b - myjnia
 D26c - toaleta publiczna  D26d - natrysk  D27 - bufet lub kawiarnia  D28 - restauracja  D29 - hotel (motel)
 D30 - obozowisko  D31 - obozowisko wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep  D32 -pole biwakowe  D33 - schronisko młodzieżowe  D34 - punkt informacji turystycznej
 D34a - informacja radiowa o ruchu drogowym  D35 - przejście podziemne dla pieszych  D35a - schody ruchome w dół  D36 - przejście nadziemne dla pieszych  D36a - schody ruchome w górę
 D37 - tunel  D38 - koniec tunelu  D39 - dopuszczalne prędkości  D39a - opłaty drogowe  D40 - strefa zamieszkania
 D41 - koniec strefy zamieszkania  D42 - obszar zabudowany  D43 - koniec obszaru zabudowanego  D44 - strefa parkowania  D45 - koniec strefy parkowania
 D46 - droga wewnętrzna  D47 - koniec drogi wewnętrznej  D48 - zmiana pierwszeństwa  D49 - pobór opłat  D50 - zatoka
 D51 - automatyczna kontrola prędkości  D52 - strefa ruchu  D53 - koniec strefy ruchu
JoomSpirit