Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi typ G.

 
G1a - słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczonymi po prawej stronie jezdni G1b - słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczonymi po prawej stronie jezdni G1c - słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczonymi po prawej stronie jezdni   G1d - słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczonymi po lewej stronie jezdni G1d - słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczonymi po lewej stronie jezdni G1d - słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczonymi po lewej stronie jezdni
      
 G2 - sieć pod napięciem    G3 - krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym  G3 - krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym  
JoomSpirit