Tabliczki do znaków drogowych typ T.

 T1 - odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego  T1a - odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu  T1b - długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu  T2 - długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpie - czeństwo  T3 - koniecodcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpie - czeństwo
 T3a - koniec miejsca przeznaczonego na postój  T4 - liczba zakrętów  T5 - początek drogi krętej  T6a - rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszcza się na drodze z pierwszeństwem)  T6b - układ dróg podporządkowanych (umieszcza się na drodze z pierwszeństwem)
 
 T6c - rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszcza się na drodze podporządkowanej) T6d- prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszcza się na drodze podporządkowanej)  T7 - układ torów i drogi na przejeździe T8 - miejsce, w którym ruchu pojazdów został skierowany na tory tramwajowe T9 - rzeczywista wielkość spadku lub wzniesienia drogi
 
T10 - bocznica kolejowa lub tor o podobnym charakterze  T11 - przeprawa promowa  T12 - podłużny uskok nawierzchni  T13 - odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein  T14 - miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce
 
 T15 - miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu  T16 - miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce  T17 - granica państwa  T18 - nieoczekiwana zmiana kierunku ruchu o przebiegu wskazanych na tabliczce  T19 - malowanie znaków poziomych
 T20 - długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje  T21 - odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje  T22 - znak nie dotyczy rowerów jednośladowych  T23a - motocykle  T23b - samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągniki samochodowe
 
 T23c - ciągniki rolnicze  T23d - pojazdy silnikowe z przyczepą  T23e - pojazdy z przyczepą kempingową  T23f - autobusy  T23g - trolejbusy
 T23h - pojazdy z towarami niebezpiecznymi  T23i - pojazdy z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi  T23j - pojazdy z towarami, które mogą skazić wodę  T24 - pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela  T25a - początek zakazu postoju lub zatrzymania
 T25b - kontynuacja zakazu postoju lub zatrzymania  T25c - odwołanie zakazu postoju lub zatrzymania  T26 - zakaz postoju lub zatrzymania dotyczy strony placu  T27 - przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci  T28 - za przejazd pobierana jest opłata
 T29 - informacja o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się  T30 - sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni  T31 - kategoria tunelu  T32 - minimalny ostęp od poprzedzającego pojazdu  T33 - umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy
       
 T34 - pobór opłaty elektronicznej        
JoomSpirit