Znaki zakazu typ B.

 B1 - zakaz ruchu w obu kierunkach  B2 - zakaz wjazdu wszelkich pojazdów  B3 - zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem jednośladów  B3a - zakaz wjazdu autobusów  B4 - zakaz wjazdu motocykli
 B5 - zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej większej, niż 3,5 t  B5a - zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej większej, niż określono na znaku (tu: 6t)  B6 - zakaz wjazdu ciągników rolniczych oraz pojazdów wolnobieżnych  B7 -zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą  B8 - zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych
 
 B9 - zakaz wjazdu rowerów  B10 - zakaz wjazdu motorowerów  B11 - zakaz wjazdu rowerów wielośladowych  B12 - zakaz wjazdu wjazdu z wózkami ręcznymi  B13 - zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
 
 B13a - zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi  B14 - zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę  B15 -  zakaz wjazdu pojazdów szerszych niż określono na znaku (tu: 2m)  B16 - zakaz wjazdu pojazdów wyższych, niż określono na znaku (tu: 3,5 m)  B17 - zakaz wjazdu pojazdów dłuższych, niż określono na znaku (tu: 6 m)
 
 B18 - zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej większej niż określono na znaku  B19 - zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż określono na znaku  B20 - bezwzględny zakaz zatrzymania się  B21 - zakaz skrętu w lewo  B22 - zakaz skrętu w prawo
 B23 - zakaz zawracania  B24 - koniec zakazu zawracania  B25 - zakaz wyprzedzania  B26 - zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe  B27 - koniec zakazu wyprzedzania
 B28 - koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe  B29 - zakaz używania sygnałów dźwiękowych  B30 - koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych  B31 - pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka  B32 - stój - kontrola celna
 B33 - ograniczenie prędkości (tu: 50 km/h)  B34 - koniec ograniczenia prędkości (tu: 50 km/h)  B35 - zakaz postoju  B36 - zakaz zatrzymywania się  B37 - zakaz postoju w dni nieparzyste
 B38 - zakaz postoju w dni parzyste  B39 - strefa ograniczonego postoju  B40 - koniec strefy ograniczonego postoju  B41 - zakaz ruchu pieszych  B42 - koniec zakazów
 B43 - strefa ograniczonej prędkości (tu: 30 km/h)  B44 - koniec strefy ograniczonej prędkości (tu: 30 km/h)
JoomSpirit